نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان از کتابخامه مرکزی حضرت ولیعصر خاتم

بازدید دانش آموزان از کتابخامه مرکزی حضرت ولیعصر خاتم


بازدید دانش آموزان از کتابخامه مرکزی حضرت ولیعصر خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم جمعی از دانش آموزان دبستان شهید هاشمی نژادباحضوردرکتابخانه مرکزی حضرت ولیعصر (عج) خاتم  هفته کتاب وکتاخوانی را گرامی داشتندد.راین آئین فرهنگی دانش آموزان از کتابخانه بازدید وبافعالیت های فرهنگی آن آشنا شدندشرکت درمسابقه ی نقاشی ازدیگر برنامه های دانش آموزان دراین بازدید بود.گفتنی است درهفته ی کتاب وکتابخوانی برنامه های بازدید دانش آموزان از کتابخانه حضور پررنگ درکتابخانه مدرسه ،اهداء دوست مهربان به مدارس وتوزیع کتاب های جدیدالانتشار درمدارس با 20درصد تخفیف ،برگزاری نمایشگاه کتاب ومسابقه کتابخوانی ازعمده ترین برنامه های نکوداشت هفته کتاب درخاتم است
.