نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمعاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش یزد ازخاتم

بازدیدمعاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش یزد ازخاتم


بازدیدمعاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش یزد ازخاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم سرداری وهمراهان دربدوورودبه خاتم  همراه با مدیرآموزش وپرورش خاتم با فرمانداراین شهرستان دیداروودرزمینه راه اندازی اردوگاه فرهنگی تربیتی درخاتم بحث وتبادل نظر نمود.وی درادامه درجشنواره غذای دبیرستان نمونه دولتی برکت شرکت وضمن بازدید ازخوابگاه شبانه روزی با اهداء لوح سپاس وجوائز ازدانش آموزان منتخب مسابقات فرهنگی هنری تجلیل نمود.معاون پرورشی فرهنگی یزدهمچنین درمحفل انس باقرآن دبستان شهید آیت الله غفاری حضوروازچندین دانش آموزقرآنی تجلیل نمود.سرداری درحاشیه سفر به خاتم درجلسه ی هم اندیشی مدیران معاونین مربیان پرورشی فرهنگی مشاورین درمحل مهمانسرای فرهنگیان شرکت وضمن تبریک ایام الله دهه ی مبارک فجروبیان خاطرات دوران خدمت درکسوت مربی تربیتی شهرهرات تصریح کردما باید تک بعدی به مقوله ی تربیت نگاه نکنیم،نکاه به سیستم آموزشی تربیتی باید چندبعدی وبا توجه به اهداف سندتحول بنیادین باشد،نگاه باید جامع همگرا باشد،تربیت بایدانحصاری نباشدمدیران مربیان پرورشی بایددیدوسیع وجمع گراداشته باشندوازپتاسیل وظرفیت های دانش آموزان استفاده کنند تافرهنگ سازی درجامعه نهادینه شود.معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش یزدافزودمشارکت درفعالیت های پرورشی باید همگانی مشارکتی باشددانش آموزان را بسوی زیباسازی ،شادابی، نوآوری مطالعه سوق دهیم. شیوه های قدیمی الان کاربردی نیست ازشیوه های جذاب استفاد ه کنیم.سرداری درپایان ازراه اندازه ی اردوگاه فرهنگی تربیتی باتوجه به داشتن قابلیت وظرفیت آن درخاتم درآینده خبرداد.گفتنی است  مدیراداره امور تربیتی وکارشناسان فرهنگی ،نمازقرآن عترت ومشاوره کانون هانیز دراین سفر ازمدارس  ودارالقرآن خاتم بازدید واهم مسائل وفعالیت های تربیتی فرهنگی قرآنی مشاوره ای را موردبررسی وارزیابی قراردادند .لازم به ذکراست تشکیل جلسه با مربیان تربیتی ومشاورین بطورجداگانه ازدیگر برنامه های کارشناسان حوزه ی پرورشی فرهنگی  یزددرخاتم بود.شایان ذکراست طی برنامه ای درمسجدامام جعفرصادق (ع) با حضورامام جماعت هیات امناء ازدانش آموزان فعال درامورمساجدونمازبااهداء جوائزی توسط زارعشاهی مدیراداره امورتربیتی وفلاح کارشناس مناسبت ها تجلیل شد.یادآوری می نمایدشرکت درجلسه شورای اداری و اشتغال شهرستان خاتم با حضور دکتر بابائی معاون  برنامه ریزی استانداریزد،فرماندارخاتم ودیگرمدیران کل یزد ومسئولین شهرستان آخرین برنامه کاری معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش یزد به خاتم بود