نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش خاتم ازاجرای طرح مدام مدرسه توحید

بازدیدمدیرآموزش وپرورش خاتم ازاجرای طرح مدام مدرسه توحید


بازدیدمدیرآموزش وپرورش خاتم ازاجرای طرح مدام مدرسه توحید
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم با هدف اجرای  طرح مدام،که درقالب آن از مدیریت  تا تدریس و امور اجرایی ، فعالیت پرورشی ، ورزشی، خدماتی ، آزمایشگاهی  توسط دانش آموزان عملیاتی واجرامی شود،حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ازنزدیک رونداجرای طرح مدام مدرسه توحیدبازدید نمود. گفتنی است دراین طرح علاوه بر حواشی جذاب و ایجاد شورو نشاط اجتماعی، حس مسئولیت پذیری را در دانش اموزان تقویت می کند تا با مشکلات  سختی ها و فعالیت های اجتماعی آشنا ومضافا اینکه  یک روز برای فردا با یافتن راه حل برای  مشکلات دیدگاه های خود را برای آینده ترسیم  کنند.یادآوری می شود طرح مدام دردیگرمدارس متوسطه دوره ی اول خاتم نیزدرحال اجراست