نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازروندبرگزاری کنکورسراسری 94

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازروندبرگزاری کنکورسراسری 94


بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازروندبرگزاری کنکورسراسری 94
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  همزمان با سراسرکشور، کنکورسراسری خاتم درگروه های ادبیات انسانی باشرکت 171 وعلوم ریاضی 21 داوطلب دختر وپسربتفکیک درحوزه های انقلاب اسلامی ،برکت وام البنین برگزارشد.گفتنی حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور درخاتم ازروندبرگزاری کنکورسراسری بازدیدوازعوامل اجرایی تقدیرنمود