نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدفرماندار شهرستان خاتم از دبیرستان انقلاب اسلامی

بازدیدفرماندار شهرستان خاتم از دبیرستان انقلاب اسلامی


بازدیدفرماندار شهرستان خاتم از دبیرستان انقلاب اسلامی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش  فرماندارشهرستان خاتم ومدیرآموزش وپرورش ضمن بازدیداز دبیرستان انقلاب اسلامی  درزمینه ی بررسی مسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی  بامدیر دبیرستان تبادل نظر نمودند