نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدفرماندارومدیرآموزش وپرورش ازحوزه امتحانی سوادآموزان دوره انتقال خاتم

بازدیدفرماندارومدیرآموزش وپرورش ازحوزه امتحانی سوادآموزان دوره انتقال خاتم


بازدیدفرماندارومدیرآموزش وپرورش ازحوزه امتحانی سوادآموزان دوره انتقال خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،فرماندارومدیرآموزش وپرورش شهرستان خاتم ضمن بازدیداز حوزه امتحانی سوادآموزان دوره انتقال خاتم از عوامل ومجریان حوزه امتحانی تقدیروتشکر کردند.گفتنی است این آزمون به مدت سه روز ودرشش ماده درسی وباشرکت 60سوادآموز دوره انتقال برگزار گردید .لازم به ذکراست محمدآذره کارشناس مسئول سوادآموزی خاتم نیزدراین بازدیدحضور داشت