نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیددانش آموزان از خاتم شنا سی

بازدیددانش آموزان از خاتم شنا سی


بازدیددانش آموزان از خاتم شنا سی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم جشنواره خاتم شناسی با هدف شناساندن ظرفیت ها وپتانسیل های اقوام گوناگون ، گویش ها رسومات آداب قدیم  به مدت سه روز درمحل اداره میراث فرهنگی (خانه دکترصالحی )برگزارشد.این جشنواره با استقبال بسیارخوب بازدیدکنندگان ودانش آموزان  بویژه ابتدایی ها قرارگرفت