نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدامام جمعه خاتم از دبستان ایمان

بازدیدامام جمعه خاتم از دبستان ایمان


بازدیدامام جمعه خاتم از دبستان ایمان
دراین بازدید حجه الاسلام محمدرضایی امام جمعه وحبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن بازدید ازفضای آموزشی وکلاس های درس درزمینه مسائل ومشکلات آموزشی با مدیردبستان ایمان بحث وتبادل نظر نمودند.ضمنا امام جمعه خاتم قول مساعد ی به این دبستان داد