نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی + تصاویر

اولین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی + تصاویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، اولین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی به ریاست حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش و رییس ستاد گروه بهبود کیفیت و با حضور اعضا در محل مدیریت آموزش و پرورش تشکیل گردید. در ابتدای جلسه کاظمی نسب ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای سوادآموزی در سال 95 به تشریح فرم های ارزیابی عملکرد پرداخت و مهمترین شاخصه این فرم حجم تحت پوشش بودن سوادآموزان بوده که شهرستان بیش از سهمیه تحت پوشش سوادآموزی قرار داده است . سپس محمد آذره کارشناس مسول سوادآموزی خلاصه ای از عملکرد سال گذشته و سهمیه اختصاصی سال 96 و با سوادی اولیا اشاره نمود .