نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی مقطع ابتدایی سال تحصیلی 97-96

اولین جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی مقطع ابتدایی سال تحصیلی 97-96


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، اولین جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی مقطع ابتدایی سال تحصیلی 97-96 با حضور مدیر آموزش و پرورش خاتم و دیگر اعضا برگزار گردید.

در این جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم، در رابطه با نحوه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش خاتم در سال تحصیلی آتی توضیحاتی ارائه و بر ضرورت استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود تأکید نمود و تصمیماتی در زمینه ساماندهی و سازماندهی نیرو های مقطع ابتدایی گرفه شد که از جمله آن می توان به تهیه و تنظیم نمودار نیروی انسانی کلیه مدارس مقطع ابتدایی توسط کارشناس مربوطه اشاره نمود.