نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجام عمل جراحی موش های آزمایشگاهی توسط تیم های جراحی پژوهشسرای دانش آموزی

انجام عمل جراحی موش های آزمایشگاهی توسط تیم های جراحی پژوهشسرای دانش آموزی


انجام عمل جراحی موش های آزمایشگاهی توسط تیم های جراحی پژوهشسرای دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، دانش آموزان سال دوم تجربی دبیرستانهای دوره دوم برکت ، انقلاب ، امام حسین وطالقانی ( عضو پژوهشسرا باقر العلوم )اعزامی به مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری  در کلاسهای آمادگی رشته جراحی در محل پژوهشسرای دانش آموزی  توانستند سه عمل جراحی کبد موش را با موفقیت انجام دهند.دانش آموزان  در این عمل جراحی با نظارت مربی خود  جواد ستوده، ابتدا با تزریق داروی بیهوشی  موش را بیهوش کرده وسپس قسمتی از کبد موش را برداشته وبا بخیه زدن محل جراحی پس ازیک ساعت موش را احیاکردند شایان ذکر است که سه روز پس از عمل جراحی موشها در سلامت کامل به سر می برند .