نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع امام رضا وشهیدصدوقی

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع امام رضا وشهیدصدوقی


انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع امام رضا وشهیدصدوقی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع امام رضا (ع) وشهید صدوقی با حضور پرشور دانش آموزان برگزارواعضای اصلی وعلب البدل مشخص شدند.مشارکت جویی درامورمدرسه ،شرکت درجلسات هم اندیشی ،تمرین مسئولیت پذیری وپیگیری فعالیت های اردویی وآموزشی وفوق برنامه مدرسه ازاهداف ووظایف شورای دانش آموزی است