نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه مرحله ی استانی جشنواره جابر بن حیان با شرکت ۹ تیم از مدارس خاتم

افتتاحیه مرحله ی استانی جشنواره جابر بن حیان با شرکت ۹ تیم از مدارس خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، مرحله ی استانی جشنواره جابر بن حیان در محل سالن شهدای معلم یزد با شرکت ۹ تیم از مدارس خاتم و با حضور محمدرضا بذرافشان معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش خاتم و کارشناسان آموزش ابتدایی این مدیریت خانم ها ثقفی و نوقی افتتاح شد.

دانش آموزان خاتم با همراهی خانم خدادی در این جشنواره حضور یافتند و خلاقیت ها و دست ساخته های منتخب خود را به نمایش گذاشتند.