نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز طرح وارنیش فلوراید دانش آموزان ابتدایی درخاتم

آغاز طرح وارنیش فلوراید دانش آموزان ابتدایی درخاتم


آغاز طرح وارنیش فلوراید دانش آموزان ابتدایی درخاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،باهدف مقاوم سازی دندان ها در برابر پوسیدگی باهمکاری شبکه بهداشت خاتم طرح وارنیش فلوراید ویژه دانش آموزان ابتدایی درخاتم آغاز ومدارس ابتدایی طبق برنامه ریزی انجام شده وتاریخ مراجعه باید نسبت به پیشگیری از بیماری های دهان و دندان وانجام معاینات لازم دانش آموزان اقدام کنند. گفتنی است  این طرح بصورت رایگان ودرطول دوره ی تابستان قریب به 1800دانش آموز ابتدایی خاتم دراین طرح شرکت واز ارائه خدمات بهداشتی بهره مند می شوند