نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ثبت و تایید دوره های ضمن خدمت درسامانه ltms

آغاز ثبت و تایید دوره های ضمن خدمت درسامانه ltms


آغاز ثبت و تایید دوره های ضمن خدمت درسامانه ltms
محمد نعیمی پور کارشناس مسئول برنامه ریزی دوره های آموزشی آموزش و پرورش استان یزد ،با اشاره به لزوم ثبت گواهی نامه ها ی دوره های آموزشی ضمن خدمت در سامانهltms  گفت: با هدف برخورداری افراد واجد شرایط از امتیازات مربوطه این امکان از اول اسفندماه فراهم شده  و تا دهم اسفند ادامه دارد .وی از همکاران فرهنگی خواست نسبت به  ثبت مشخصات دوره های درون سازمانی که دارای كد 8رقمی است و تاکنون در سامانه ثبت نشده ، درقسمت ثبت سوابق درون سازمانی  اقدام کنند
"نعیمی پور "افزود:  از آنجائی که از سال 94 فقط امتیازات دوره هایی که دراین سامانه ثبت شده است مورد محاسبه قرارمی گیرد از فرهنگیان خواست دقت لازم را دراین زمینه معمول فرمایند
وی افزود درصورت عدم ثبت اطلاعات وعدم اطلاع به اداره محل خدمت ، هرگونه مسئولیت دراین راستا بعهده فراگیر
می باشد
این مسئول از کارشناسان ضمن خدمت ادارات آموزش و پرورش نیز خواست با توجه به محدودیت زمانی تایید دوره ها، درمهلت تعیین شده نسبت به تایید دوره های ثبت شده تا 28 اسفندماه اقدام کنند.

گفتنی است همکاران فرهنگی برای کسب اطلاعات بیشتر واستفاده از راهنمای ثبت دوره ها به سایت اداره برنامه ریزی آموزش وپرورش استان به نشانی http://yazdedu.ir/web/zemnekhedmat مراجعه نمایند.