نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر شهرستان خاتم به مناطق عملیاتی دفاع مقدس زمان یکشنبه هشتم اسفند

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر شهرستان خاتم به مناطق عملیاتی دفاع مقدس زمان یکشنبه هشتم اسفند