نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون کتابخوانی خانواده سلامت

آزمون کتابخوانی خانواده سلامت


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، در مورخه 17/06/95 آزمون خانواده سلامت بین سواد آموزان دوره انتقال سواد آموزی خاتم برگزار گردید که هدف از برگزاری  این آزمون آشنایی سواد آموزان به اهمیت سلامتی با کسب عادات غذایی سالم و راههای مصرف آب و جلوگیری از اسراف آب بوده است . لازم به ذکر است که محمد کاظمی نسب بخشدار مرکزی خاتم به اتفاقمحمد رضا بذر افشان  معاون آموزش مدیریت آموزش و پرورش خاتم از این آزمون بازدید به عمل آوردند.