نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی مدارس قرآنی خاتم

ارزیابی مدارس قرآنی خاتم


ارزیابی مدارس قرآنی خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی ،با هدف تشیویق مدیران وکادرمدارس قرآنی ،شیبانی وغفاری نمایندگان اعزامی از اداره قرآن نمار عترت آموزش وپرورش استان یزد مدارس قرآنی شهیدآیت الله غفاری ومحمد منتظر القا ئم را درحوزه های مختلف قرآن نماز عترت  باتوجه به شاخص های رتبه ،امتیازات کسب شده در مسابقات دانش آموزی  ،کلاس های آموزش خانواده ،طرح اوقات فراغت تابستانی ،جلسات قرآنی ،صبحگاه قرآنی وخلاقیت های وابتکارات درسال 93-92،مورد بازبینی وبازدید کمی وکبفی قراردادندوپوشه ها مستندات ومکتوبات موجود را بررسی کردند