نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی دانش آموزان دبستان شهیدآیت الله غفاری به شیراز

اردوی دانش آموزان دبستان شهیدآیت الله غفاری به شیراز


اردوی دانش آموزان دبستان شهیدآیت الله غفاری به شیراز
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم  درراستای تمرین وتجربه فعالیت های فرهنگی تربیتی مشارکت جویی ،مسئولیت پذیری،تبادل نظر ،کسب مهارت های زندگی  دانش آموزان دبستان قرآنی شهید آیت الله غفاری همراه با مدیر وآموزگاران این دبستان از اماکن تفریحی گردشگری زیارتی شیراز بازدیدنمودند