نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ی دبیرستان حمیدیا

اردوی برون مدرسه ی دبیرستان حمیدیا


اردوی برون مدرسه ی دبیرستان حمیدیا
براساس این گزارش دراین اردوی یکرروزه که مدیرودیگر پرسنل دبیرستان حمیدیا حضور داشتنددانش آموزان درفضای جنگلی وزیبای باغ شادی لحظات شادی را سپری کردند.لازم به ذکراست قریب به 70دانش آموز دراین اردوی گردشی  تفریحی حضور داشتند