نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون استانی دانش آموزان دبستان حضرت زینب (س)

اردوی برون استانی دانش آموزان دبستان حضرت زینب (س)


اردوی برون استانی دانش آموزان دبستان حضرت زینب (س)
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم باحضور مدیرودیگر پرسنل دبستان حضرت زینب (س) اردوی برون استانی دانش آموزان درمحل اماکن تفریحی گردشگری شهرستان شیرازبرگزارشد.دراین اردوی یک روزه دانش آموزان ازاماکن متبرکه شاه چراغ وتفریحی گردشگری سعدی ،حافظ وتخت جمشید بازدیدکردند.لازم به ذکر است قریب به 70دانش آموزدراین اردوحضورداشتند