نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین نشست شورای اداری آموزش و پرورش خاتم در سال 1395

آخرین نشست شورای اداری آموزش و پرورش خاتم در سال 1395


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، در نشست پایان سال 1395 شورای اداری آموزش و پرورش خاتم، حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم از زحمات و تلاش های خالصانه یک ساله همکاران در مدیریت آموزش و پرورش خاتم تقدیر و تشکر به عمل آورد.