نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای مراسم مشق مهربانی دردبستان حضرت زینب (س)

اجرای مراسم مشق مهربانی دردبستان حضرت زینب (س)


اجرای مراسم مشق مهربانی دردبستان حضرت زینب (س)
دراجرای اهداف طرح مشق مهربانی تحت عنوان عیادت مربیان دانش آموزان پیشتاز،فرزانه از معلولین سالمندان دریک حرکت خودجوش ارزشی فرهنگی دانش آموزان تشکیلات فرزانه دبستان حضرت زینب (س) خاتم همراه با مربی فرزانه ومعاون آموزشی این دبستان ضمن اجرای چندین برنامه تشکیلاتی دردبستان حضرت زینب (س)  باحضور در منزل پدرشهید جعفر فتحی روز سالمندان را به وی وهمسرش تبریک گفتندونسبت به مقام شامخ شهید جعفرفتحی ادای احترام نمودند.گفتنی است  این آئین فرهنگی با هدف تقویت آموزه های اجتماعی دردانش آموزان  ونکوداشت روز جهانی سالمندان صورت گرفت