نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای تعزیه درمجتمع شهید صدوقی

اجرای تعزیه درمجتمع شهید صدوقی


اجرای تعزیه درمجتمع شهید صدوقی
دراین برنامه که درابتدا با نوحه خوانی وقرائت زیارت عاشورا همراه بود دانش آموزان مجتمع شهید صدوقی درسوگ وغم سرور وسالارشهیدان عزاداری نمودند.درادامه با اجرای صحنه هایی از وقایع دلخراش کربلا دانش آموزان مصائب وسختی ها ی این واقعه ی عظیم تاریخی را به تصویرکشیدندودرغم عزای حسینی اشک ماتم ریختند