نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مدیران ،معاونین مدارس وکارشناسان اداری خاتم درآستانه سال تحصیلی

گردهمایی مدیران ،معاونین مدارس وکارشناسان اداری خاتم درآستانه سال تحصیلی


گردهمایی مدیران ،معاونین مدارس وکارشناسان اداری خاتم درآستانه سال تحصیلی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم درابتدای جلسه ضمن تبریک میلاد ثامن الاحجج امام علی بن موسی الرضا (ع) وتقدیر وتشکر اززحمات فرهنگیان ،گزارش اجمالی ازسی ویکمین اجلاس روسا ومدیران آموزش وپرورش سراسرکشورارایه وگفت مهرماه شروع بهارتعلیم وتربیت نشاط وشادابی رادراذهان دانش آموزان زنده می کندلذاازهم اکنون مدیران به منظور شاداب‌سازی مدرسه درفرصت باقیمانده گام‌های مؤثری برای اقدامات اساسی  و ایجاد خاطره خوش و به یاد ماندنی در ذهن دانش آموزان بردارند.مدیرآموزش وپرورش خاتم  به برنامه های آموزش وپرورش جهت بازگشایی مدارس اشاره ومهمترین مشخصات بارزمدیر خوب را کلان نگر،عاشق کار،موقعیت شناس تحول گرا وتشخیص دهنده مشکل برشمرد.درادامه شکیبا معاون پرورشی فرهنگی درزمینه فعالیت های متنوع فرهنگی پرورشی ،اقامه نماز جمعه وجماعات ،اجرای طرح های پرورشی وکیفیت بخشی به مسائل پرورشی ورعایت تقویم اجرایی پرورشی فرهنگی نقطه نظرات ومطالبی را بیان نمود.همچنین محمدکاظمی نسب معاون آموزشی نیز باتشریح برنامه جامع آموزش وپرورش درسال جدید به  برنامه‌ریزی وهماهنگی کلیه فعالیت‌ها و تمهید مقدمات بازگشایی مدارس بر اساس کمیته های سازماندهی، تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ در مدارس اشاره تا در آغاز سال تحصیلی هیچ مدرسه‌ای بدون معلم و بدون برنامه وجود نداشته باشد.معاون آموزشی خاتم به مدیران تاکید کرد برنامه جامع آموزش وپرورش حاصل ساعت ها تلاش وتفکر واندیشه کارشناسان اداری بوده واین مهم درراستای سطح کیفی خدمات آموزشی وپرورشی جهت خدمت به دانش آموزان مستعد شهرستان صورت گرفته است وباید موردتوجه باشدواجرای تمام وکمال طرح های اولویت دار مدنظر قرارگیرد.گفتنی دراین گردهمایی بذرافشان کارشناس حراست درزمینه های ثبت نامه دانش آموزان اتباع خارجه نگهداری وحفظ اموال دولت بحث تکریم ارباب رجوع و محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم در درزمینه  پالایش وباسوادنمودن اولیاء بیسواد مطالبی را یادآورشدند