نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت روزجهانی زمین پاک دانش آموزان دبستان شهید بهشتی

گرامیداشت روزجهانی زمین پاک دانش آموزان دبستان شهید بهشتی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم،جمعی از دانش آموزان علاقمند به محیط زیست  دبستان شهید بهشتنی بهمراه مسئولین شهرداری  خاتم گرد هم آمده اند تا به پاسداشت زمین واحترام به طبیعت ،نگاه مهربانتری به محیط زیست داشته باشند و درکنار لذت بردن از طبیعت محل زندگیشان ، باهرآنچه چشم انداز این موهبت طبیعی را تخریب می کند  مبارزه کنند  و همراه با جمع آوری زباله از محیط پیرامون خود ، باعواقب آلودگی های زیست محیطی در زندگی وآموزش کودکان ومدیریت پسماندها دین خود را به زمین  ادا کنند.گفتنی است دراین آئین فرهنگی شهردار ودیگر مسئولین شهرداری نیزحضورداشتند وبرنامه پاکسازی دانش آموزان دبستان شهید بهشتی ازاطراف محوطه آموزشی خود منتهی به بلوار شهید ابوئی خاتم انجام شد