نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاشت نهال به یاد 176 شهید نهضت سوادآموزی و 114 شهید شهرستان خاتم

کاشت نهال به یاد 176 شهید نهضت سوادآموزی و 114 شهید شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، با همکاری شهرداری و منابع طبیعی به یاد 176 شهید سرو قامت نهضت سواد آموزی و 114 شهید شهرستان خاتم ، تعدادی نهال توسط آموزش دهندگان ، سواد آموزان ، معاونت مدیریت آموزش و پرورش و اعضای گروه بهبود کیفیت سواد آموزی در محل بلوار خلیج فارس کاشته شد.