نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهاردهمین جلسه ی شورای اداری آموزش و پرورش خاتم

چهاردهمین جلسه ی شورای اداری آموزش و پرورش خاتم


چهاردهمین جلسه ی شورای اداری آموزش و پرورش خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع  رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،چهاردهمین جلسه ی شورای اداری آموزش و پرورش خاتم باحضور پرسنل اداری این مدیریت درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش  باوموضوع بررسی مسائل ومشکلات حوزه های مختلف آموزشی پرورشی واداری برگزار شد.درایتدا ی جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تشکر صمیمانه ازحضور کارکنان درجلسه شورای اداری، آنان را به استفاده از تمام ظرفیت های موجود پتانسیل ها ،همکاری وهمفکری هم جانبه جهت پیشرفت وترقی در برنامه ها واهداف متعالی نظام تعلیم وتربیت وحل مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی اداری توصیه نمود.درادامه  هریک از کارکنان نقطه نظرات پیشنهادات ومسائل ومشکلات حوزه کاری خودرا مطرح کردند.شایان ذکراست دراین چهاردهمین چلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم موضوعات متنوع طرح تکریم ارباب رجوع ،بازنشستگان ،احداث پژوهسرای دانش آموزی ،تشکیل جلسات کلاس های فوق برنامه وتقویت کنکور،ارایه راهکارهای بیشترکارکنان درحوزه ای کاری ،پیگیری تعمیرات مدارس ،کوهپیمایی کارکنان اداری درمحل ده مورد استان فارس  ودیگر مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی اداری مورد بحث وهم اندیشی قرارگرفت

.