نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تبریک مشترک فرماندار و مدیر آموزش و پرورش خاتم به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش

پیام تبریک مشترک فرماندار و مدیر آموزش و پرورش خاتم به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش


شورا ریشه ها را پویا و اندیشه ها را شکوفا می سازد           امیر المومنین (ع)

26دیماه سالروز تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را که مظهر مشارکت و همدلی با دستگاه عظیم آموزش و پرورش و سایر دستگاهها و نهادها ی مردمی است را به معلمین بصیر و مدیران توانمند و پر تلاش و اولیا صدیق وهمراه تبریک عرض می نمائیم.

بی شک مشارکت در امور مربوط به اداره مدارس زمینه ساز پیشرفت کمی و کیفی فضاهای فیزیکی و ارتقاء سطح علمی مدارس بوده و درپیشرفت و تقویت استعدادهای دانش آموزان این خطه که بهترین فرصت آموزش و پرورش می باشند نقش اساسی  را دارد قطعاً همدلی و همراهی مردم در امور مدارس که در اسناد بالا دستی نظام مقدس جمهوری اسلامی   بویژه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مورد تأکید است و بر همین اساس در قانون برنامه ششم توسعه لزوم مشارکت مردم به خوبی دیده شده است . امید داریم با مشارکت و همدلی دستگاهها و نهادها بویژه اولیا محترم دانش آموزان امکانات لازم را جهت کیفیت بخشی به امور آموزش و پرورش که قطعاً یکی از اصول مهم توسعه شهرستان است را فراهم نماییم .

 

            حبیب ا.. کاظمی نسب                                                                          فرجام فاضلی

دبیر شورا و مدیر آموزش و پرورش                                        رئیس شورای آموزش و پرورش و فرماندار شهرستان