نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پانزدهمین جلسه ی شورای اداری

پانزدهمین جلسه ی شورای اداری


پانزدهمین جلسه ی شورای اداری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش  خاتم باحضور مدیرآموزش وپرورش ودیگر اعضا ء ،در راستای  ارایه همفکری هم اندیشی وبررسی مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی اداری پانزدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم درمحل دفترمدیریت آموزش وپرورش تشکیل شددراین جلسه محمدکاظمی نسب معاون آموزشی رئوس برنامه کاری جامع مدیریت آموزش وپرورش درحوزه های مختلف آموزشی  پرورشی اداری جهت سال تحصیلی 94-93را تشریح نمودهمچنین حبییب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتشکر صمیمانه از شرکت کارکنان در اردوی یکروزه در منطقه ی تفریحی گردشگری دهمورد فارس براجرای تمام وکمال برنامه های جامع آموزشی پرورشی  وایجاد هماهنگی بیشتر وساماندهی به برنامه ها تاکید نمودگفتنی است درادامه جلسه کارشناسان اداری نقطه نظرات وپیشنهادات خودرا درزمینه برنامه جامع کاری مدیریت آموزش وپرورش بیان نمودند