نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسداشت هفته نیروی انتظامی

پاسداشت هفته نیروی انتظامی


پاسداشت هفته نیروی انتظامی
به گزارش  روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،مدیرآموزش وپرورش خاتم همراه با جمعی از سایر کارکنان باحضور درمحل کار فرمانده نیروی انتظامی خاتم از زحمات شبانه روزی این قشر همیشه درصحنه تجلیل نمود.حبیب الله کاظمی نسب ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و اهداء شاخه های گل ازتلاش شبانه روزی وبرقراری نظم وامنیت وتعامل این نهاد مقدس با آموزش وپرورش صمیمانه تقدیر نمود.همچنین سرهنگ صالحی دراین دیدارصمیمی ازحضور مدیروکارکنان آموزش وپرورش متقابلا تقدیروتشکرکردوگفت آموزش وپرورش با فرهنگی سازی می تواند درکاهش آسب های اجتماعی تاثیرگذارباشدوی با ارایه آماری خاطرنشان کرد کمترین جرایم درسطح استان مربوط به خاتم بوده است که این نشانه خوبی است .فرمانده نیروی انتظامی خاتم افزودبابرپایی نمایشگاه دستاوردهای پلیس  درهفته نیروی انتظامی دانش آموزان می توانند از اهم فعالیت ها ی نیروی انتظامی مطلع واگاهی یابند