نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسخ مدیریت آموزش و پرورش خاتم در مورد سوالات همکاران فرهنگی

پاسخ مدیریت آموزش و پرورش خاتم در مورد سوالات همکاران فرهنگی


موضوع نیرروهای حمایتی :

با توجه به جلسه هماهنگی بین آموزش و پرورش خاتم و آقای سلطانی مدیر موسسه با حضور نیروهای حمایتی مقرر شد حقوق معوق این همکاران محترم در ماههای بهمن و اسفند حداکثر تا 15 تیر و مابقی حداکثر قبل از شروع سال تحصیلی جدید پرداخت گردد و از ابتدای مهرماه سال تحصیلی جدید نیز بصورت ماهیانه پرداخت گردد.

موضوع آزمایشگاه مرکزی

فعالیت های آزمایشی و پژوهشی در ساختمان پژوهشسرا واقع در روبروی پارک ولیعصر با مدیریت مسلم ستوده انجام می شود که در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان و دبیران محترم فعال می باشد و ساختمان جدید نیز با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است و انشاءالله که با توجه با اعتبارات در تظر گرفته شده در صورت تخصیص برای سالآینده آماده بهره برداری می رسد

موضوع شرکت تعاونی فرهنگیان

امور شرکت تعاونی با مدیریت هییت مدیره فروشگاه که از طرف اعضا انتخاب می شود اداره می شود و با توجه به اظهارات آقای عبدانی مدیر عامل هرساله از اعضا جهت ارایه گزارش امور فروشگاه دعوت به عمل می آید که متاسفانه اعضا در این جلسات حاضر نمی شوند و مجمع عمومی جهت انتخاب هییت مدیره جدید در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد

سوال همکاران در مورد قرارداد های هنرستان شهید مصطفی خمینی

به استحضار می رساند اجرای طرح قطره ای به مقدار 100 هکتار و باهزینه ای  حدود دوملیارد و یکصد ملیون تومان در حال اجرا می باشد که از این هزینه مبلغ یک ملیارد و پانصد ملیون تومان از اعتبارات دولتی بصورت بلاعوض و آورده هنرستان پانصد ملیون تومان می باشد که از اجاره هنرستان پرداخت خواهد شد. ضمنا اجاره سال جاری 98_97 طبق نظر کارشناسی چهارصد ملیون تومان می باشد. برای سال آینده بر اساس تصمیم شورای معاونین هر مقدار که مصوب به اجاره نمایند  در شهریور ماه اطلاع رسانی خواهد شد و به صورت مزایده اجاره خواهد داده شد