نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوزدهمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس خاتم برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ،این مانور با به صدا درآمدن آژیر خطر و طی مراحل پناه گیری، خروج اضطراری و امداد و نجات با شعار مدرسه ایمن و جامعه تاب آور در تمامی مدارس شهرستان خاتم و بصورت نمادین در  دبیرستان پسرانه دوره اول مهندس  حمیدیا برگزار شد

حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم در این مانور اظهار کرد: نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با کلیه  مدارس شهرستان  با شعار « مدرسه ایمن – جامعه تاب آور » برگزار شده است.

کاظمی نسب  افزود: هدف از برگزاری هر ساله این مانور ایجاد آمادگی لازم در برابر زلزله و کاهش تلفات، ارتقاء آگاهی عمومی دانش آموزان در مواجهه با خطر و آسیب، آشنایی دانش آموزان با نحوه پناه گیری صحیح و آشنایی ساکنین محل با نحوه پناه گیری و خروج همراه با حفظ  آرامش است.