نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد

نهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد
کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم درنهمین جلسه ی هم اندیشی شورای اداری ، پس از تلاوت آیات کلام وحی از حضور به موقع وتلاش همکاران اداری صمیمانه قدردانی نمودوبا اشاره به لزوم برنامه ریزی وتدوین آئین نامه کاری ، کلیه همکاران  رابه تنظیم برنامه هفتگی هدفمند درراستای توسعه ،کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل آموزش وپرورش توصیه نمود.همچنین دراین جلسه هریک از کارکنان نقطه نظرات پیشنهادات خودرا درزمینه های متنوع کاری بیان نمودند.لازم به ذکراست ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان ،سازماندهی نیروهای متوسطه ی دوره ی اول ودوم ،انسجام بخشی به برنامه ی کلاس های تابستانی ،پیگیری بحث اردوهای دانش آموزی به مشهد مقدس ، تنظیم برنامه عیادت از فرهنگیان بیمار وبازنشسته ،بحث تکریم ارباب رجوع ،جمع آوری وسایل اسقاطی  بحث آزمون مدارس نمونه دولتی ،کنکورسراسری ،آماده سازی وتنظیم به موقع سندهای مالی  وارسال به اداره کل  وبحث سرایه داری ودیگر مسائل ومشکلات جاری  ازاهم مواردی بودکه درنهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان خاتم موردبحث وتبادل اندیشه قرارگرفت