نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمود اتحاد و یکپارچگی با همگامی فرهنگیان، مردم و مسئولین در راهپیمایی خاتم + تصاویر

نمود اتحاد و یکپارچگی با همگامی فرهنگیان، مردم و مسئولین در راهپیمایی خاتم + تصاویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، دانش آموزان و فرهنگیان، مسئولین و مردم ولایی خاتم دوش به دوش هم اتحاد، یکپارچگی و همگامی خود را در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه نشان دادند.