نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی مدیران متوسطه دوره دوم

نشست هم اندیشی مدیران متوسطه دوره دوم


نشست هم اندیشی مدیران متوسطه دوره دوم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم نشست هم اندیشی مدیران وتعدادی ازمشاورین متوسطه دوره ی دوم وپیش دانشگاهی خاتم با هدف کیفیت وتعمیق وشتاب بخشی به مسائل آموزشی در دفتر آموزش وپرورش برگزارشد دراین جلسه خطیبی مشاور مجرب یزد درزمینه برنامه ریزی ، ایجاد فرصت مطالعاتی ،کیفیت برگزاری قرائت خانه دانش آموزی ،کلاس های تقویتی تستی وارایه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان وتحلیل نتایج ازمون های کنکورمطالبی بیان نمودهمچنین محمدکاظمی نسب معاون آموزشی خاتم نیزنقطه نظرات پیشنهادات خودرا درخصوص اجرای طرح های اولویت دار توجه به مسائل آموزشی تعامل با دانش آموزان بیان کرد