نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم عزاداری دانش آموزان مدرسه امام موسی صدردرسوگ دبیرفقیدسید علی حسینی

مراسم عزاداری دانش آموزان مدرسه امام موسی صدردرسوگ دبیرفقیدسید علی حسینی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی پرسنل ودانش آموزان مدرسه امام موسی صدر همزمان با برپایی آئین عزاداری ایام محرم ، درسوگ مرحوم سیدعلی حسینی دبیرفقید مدارس هرات ودوستداراهل بیت عصمت وطهارت عزاداری نمودند .دراین حرکت ارزشی که درمنزل مرحوم حسینی برگزارشد دانش آموزان با نوحه خوانی وسینه زنی  یاد وخاطره ی دبیر متعهد ودلسوز سید علی حسینی وفرزندناکامش  راگرامی داشته ومراتب همدردی خود را با خانواده مرحوم حسینی ابرازداشتند.گفتنی است زند یاد سید علی حسینی وفرزندناکامش طی حادثه ی دلخراش تصادف  جاده ی هرات - شهربابک درسوم مردادماه 93به دیار ابدی حق شتافت