نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، به مناسبت هفتم دیماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی و هفته سواد آموزی مراسم تجلیل از آموزش دهندگان با حضور سر پرست مدیریت  آموزش و پرورش و معاونین اداره در دفتر مدیریت آموزش و پرورش خاتم تشکیل گردید

در ابتدا جلسه خانم شریفی کارشناس سواد آموزی خاتم خلاصه ای از فعالیتهای انجام شده در سال 97 از جمله تحت پوشش بردن حجم ابلاغی ، حلقه های کتابخوانی و کتابهای طرح خواندن با خانواده و کتاب نماز کلید بهشت را برای حاضرین در جلسه عنوان نمودند

در ادامه یوسف محمودی سرپرست مدیریت آموزش و پررورش خاتم ضمن تبریک این هفته و اهمیت سواد و سواد آموزی مطالبی را ایراد نمودند و در پایان به هر کدام از آموزش دهندگان لوح تقدیر اهدا شد