نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شانزدهمین جلسه شورای اداری

شانزدهمین جلسه شورای اداری


شانزدهمین جلسه شورای اداری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  مدیریت آموزش وپرورش خاتم  باهدف هم اندیشی هم افزایی همگرایی فکری وبا حضور مدیرآموزش وپرورش ودیگر کارکنان ،شانزدهمین جلسه شورای اداری آموزش وپرورش  درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شد.دراین جلسه  درابتدا حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تقدیر از تلاش های کارکنان  گزارش اجمالی ازسی ویکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشورارایه وتصریح کرد دراین اجلاس  مسئولان نظام و متولیان وزارت آموزش و پرورش سیاست ها و استراتژی برنامه ها ودیدگاه های مختلف را بیان کردند.وی با اشاره به اهمیت سخنان وزیر آموزش وپرورش  وارتباط مستقیم روسا با مسئولان و تبادل تجربیات در فضای صمیمی  اجلاس، محورهای تقویت مشارکت های مردمی ،تعامل مضاعف ،برنامه ریزی، یکسان سازی دیدگاه ها در برنامه ریزی آموزش و پرورش ،نظارت مستمر برفعالیت های مدارس درحیطه های آموزشی وپرورشی وآماده سازی مدارس جهت  بازگشایی همراه با آرامش وبدون دغدغه خاطر دانش آموزان واولیاء را مورد تاکید قرارداد.مدیرآموزش وپرورش خاتم درپایان اظهار امیدواری کرد انشاء الله با پیگیری ها وتدوین برنامه ها سال تحصیلی مطلوبی داشته باشیم


   .          .