نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین نشست هم اندیشی حوزه تربیتی خاتم برگزارشد

سومین نشست هم اندیشی حوزه تربیتی خاتم برگزارشد


سومین نشست هم اندیشی حوزه تربیتی خاتم برگزارشد
دراین جلسه هم اندیشی حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ،ضمن تقدیروتشکرازحضور معاونین ومربیان پرورشی فرهنگی با اشاره به بحث آموزش وپرورش مطلوب وایده ال، کلیه متولیان امورفرهنگی پرورشی را به آسیب شناسی وبرگزاری گفتمان های متنوع فرهنگی دینی توصیه و تاکید کرد جامعه فرهنگی باید به رشد وخودباوری برسدتا پله های ترقی وپیشرقت را کسب نماید .مدیرآموزش وپرورش مربیان را به اعتمادسازی بیشتر، ارتباط تنگانگ با دانش آموزان ونظارت بررفتارهای آنان و تعامل با دیگران توصیه کرد. کاظمی نسب مربیان پرورشی را ناجی وپرورشی دهنده فطرت پاک دانش آموزان عنوان وتصریح کرد بزرگترین سلاح موفقیت مربیان پرورشی فرهنگی عمل وحرف هایی است که به دانش آموزان انتقال می دهند.همچنین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی به برگزاری هرچه باشکوهتر جشن های انفلاب دردهه ی مبارک فجر وتقویت وکیفیت بخشی به امورپرورشی فرهنگی تاکید کرد.گفتنی دراین جلسه عطایی کارشناس فرهنگی، تهمتن پور رابط پرورشی وبنی اسدی مدیرکانون فرهنگی تربیتی آیت الله خاتمی به ترتیب درزمینه های مسائل پرورشی بخشنامه های جاری مسابقات فرهنگی هنری مرحله ی شهرستان بازدید ازمدارس کتابخانه ها ،طرح مربیان همراه ومسائل ومشکلات وجنگ شادی وحضور دانش آموزان درجنگ کانون مطالبی بیان کردندوسایر مربیان پیشنهادات ومسائل ومشکلات رابیان نمودند.یادآوری می شود فتح آیادی کارشنای تعاون ومربی فنی سرود، نیز دراین نشست درخصوص چگونگی  تشکیل گروه های سرود ، ریتم ،آواها ومسائل فنی گروه های سرود دانش آموزی مطالبی بیان کرد