نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی نیروی انسانی متوسطه

سازماندهی نیروی انسانی متوسطه


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، سازماندهی نیروی انسانی دبیران متوسطه دوره اول و دوم  در محل مدیریت آموزش و پرورش با حضور محمد رضا بذرافشان معاون آموزش ، اکبر افخمی کارشناس  ارزیابی و عملکرد و سید محمد موسوی کارشناس آموزش متوسطه و کلیه دبیران برگزار شد.