نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهپیمایی روز قدس

گزارش تصویری
گزارش تصویری راهپیمایی روز قدس

برگزاری پرشکوه راهپیمایی روز قدس با حضور پرشکوه مسئولین، فرهنگیان ، دانش آموزان وسایر اقشار جامعه