نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار کارشناسان محترم بسیج دانش آموزی استان با مدیر آموزش و پرورش خاتم

دیدار کارشناسان محترم بسیج دانش آموزی استان با مدیر آموزش و پرورش خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، چهارشنبه 22 دی ماه 1395 طی جلسه ای کارشناسان محترم بسیج دانش آموزی استان با مدیر آموزش و پرورش خاتم دیدار کردند.