نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیرآموزش وپرورش خاتم بانماینده ولی فقیه وامام جمعه خاتم

دیدار مدیرآموزش وپرورش خاتم بانماینده ولی فقیه وامام جمعه خاتم


دیدار مدیرآموزش وپرورش خاتم بانماینده ولی فقیه وامام جمعه خاتم
 به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  دراین آئین فرهنگی حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم وهمراهان باحضوردردفتر امام جمعه  بازگشت وی از مکه مکرمه را تبریک وبرای او آرزوی مقبولی حج وتوفیق روز افزون نمودند