نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارصميمي فرهنگيان خاتم با امام جمعه

دیدارصميمي فرهنگيان خاتم با امام جمعه

دراين ديدارکه درمحل دفترامام جمعه شهرهرات صورت گرفت حبيب الله کاظمي نسب مديرودبير ستادبزرگداشت مقام معلم خاتم باتبريک ايام فرخنده ي معنوي اعتکاف، وميلادمسعود حضرت علي (ع)وروزپدر،گزارش مفصلي ازاهم برنامه ها وکارهاي انجام يافته درهفته بزرگداشت مقام معلم به سمع ونظرحجه الاسلام محمدرضايي نماينده ولي فقيه وامام جمعه هرات رسانيد. همچنين دراين آئين امام جمعه هرات ضمن تقديروتشکرازحضورگرم وصميمي فرهنگيان ،آحادجامعه را به قدرداني وسپاسگذاري از مقام ومنزلت معلم توصيه نمود. نماينده ولي فقيه درهرات نخستين معلم بشر را خداعنوان کرد ورسالت انبياء واولياء را نيزتبليغ وترويج امورخداتبيين نمود.حجه الاسلام رضايي تصريح کردزکوه وانفاق علم ودانش بهترين کاراست وبايد توجه ويژه به دانش آموزان ضعيف انجام شود.وي افزودمعلم بايد با دانش آموز دوست رفيق باشدتا هدف اصلي اش که همان آموزش است دروجودمتعلم تعميق ونهادينه شود.درپايان اين ديدارصميمي به پاس تقديرتشکراززحمات امام جمعه هرات، لوح سپاسي از طرف مديرآموزش وپرورش خاتم به وي تقديم شد