نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه ی هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی

دومین جلسه ی هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی


دومین جلسه ی هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی
حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه ضمن تقدیروتشکر ازمجموعه فرهنگی پرورشی باتوجه به آسیب های موجوددرجامعه امروزی متولیان فرهنگی را به اهتمام جدی درامور،تحکیم روابط با دانش آموزان، ترغیت وتشویق آنان به حضور درکلیه صحنه ها وتقویت اعتمادبه نفس وخودباوری در دانش آموزان ومانوس شدن ومشارکت همه جانبه دانش آموزان درامور آموزشی پرورشی تاکید نمود.وی افزودآموزش وپرورش مکمل همدیگرندوباهم به برنامه های آموزشی  وپرورشی رشد وتعالی می دهند.کاظمی نسب  درپایان مربیان را باتوجه  به حجم گسترده فعالیت های پرورشی ،به شکیبایی ،متانت، پرهیز ازموازی کاری وتقویت همگرایی اجتماعی وعمق وکیفیت بخشی به امورپرورشی فرهنگی توصیه نمود.همچنین  هریک از مربیان پرورشی اهم فعالیت های کاری سه ماهه اول رابیان نمودند.گفتنی شکیبا معاون پرورشی فرهنگی نیزدراین جلسه  بااشاره به اهم مسائل پرورشی فرهنگی ازهمکاری وتلاش مربیان تقدیرنمود. عطایی کارشناس فرهنگی پرورشی وتهمتن پوررابط پرورشی ،بنی اسدی مدیرکانون به ترتیب درزمینه بخشنامه ها دستورالعمل ها طرح ها اجرایی  مسابقات فرهنگی ، پرسش مهررئیس جمهوروسوال استانداریزدازفرهنگیان ودانش آموزان،مربیان همراه بازدیدها مسائل ومشکلات وجدب دانش آموزان به جنگ جوانه ها وبرنامه های کانونی مطالبی بیان نمودند.یادآوری می شود سرهنگ غلامرضا فتحی فرمانده ناحیه مقاومت خاتم ونوروزاده از اداره اوقاف وحجه الاسلام قره چاهی نماینده اوقاف درخاتم باحضوردراین جلسه هم اندیشی ،در زمینه های طرح صالحین تقویت امور فرهنگی پرورشی  مقابله به جنگ نرم وگرامیداشت هفته وقف ،مشارکت دروقف نقطه نظراتی رابیان کردند