نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانش آموزان پایه پنجم شهید محمد منتظر قائم خاتم در پایگاه انتقال خون سیار

حضور دانش آموزان پایه پنجم شهید محمد منتظر قائم خاتم در پایگاه انتقال خون سیار

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، دانش آموزان پایه پنجم آموزشگاه شهید محمد منتظر قائم  در راستای اهداف کتاب مطالعات اجتماعی  و درس همدلی با دیگران و آشنایی با سازمان انتقال خون در  پایگاه  انتقال خون سیار خاتم حضور پیدا کرده و از نزدیک با سنت حسنه اهدا خون آشنا شدند .