نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مربیان تربیت بدنی

جلسه ی هم اندیشی مربیان تربیت بدنی
به گزارش روابط عمومی ومدیریت آموزش وپرورش خاتم ،درراستای ترویج و توسعه ورزش ونهادینه کردن فرهنگ ورزش و تحرک بدنی ،جلسه ی هم اندیشی مربیان تربیت بدنی خاتم  با حضورعباس دهقان معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ومربیان تربیت بدنی درمحل دفترمدیریت آموزش وپرورش خاتم  برگزار شد.معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش وپرورش یزددراین جلسه ضمن تقدیروتشکرازحضورمربیان وبااشاره به تقویت وارتقای ورزش آموزشگاهی، آنان را به توانمندسازی  درارتقای دانش ،انگیزه وحرکت درراستا ی اجرای طرح وبرنامه علمی فنی تحصصی  وپرهیز از برنامه های سطحی وغیرعلمی  توصیه نمود.درپایان به سئوالات مربیان پاسخ داده شد..