نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، ششمین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم به ریاست حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم و کلیه اعضا در محل این مدیریت تشکیل گردید.

ابتدا  کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش و رئیس گروه بهبود کیفیت سواد از فعالیت هایی که در حوزه سواد آموزی انجام می شود تقدیر به عمل آورد و در رابطه با برگزاری آزمون پیام سازندگی ابراز رضایت نمود.

در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی خاتم در رابطه با اطلاعیه سازمان نهضت سواد آموزی مبنی بر ثبت نام آموزش دهندگان در سایت جهاد دانشگاهی، امتحانات پایان دوره سواد آموزی و سایر مسائل این حوزه صحبت نمود.