نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش خاتم

جلسه ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش خاتم


جلسه ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم حبیب الله کاظی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم  دراین جلسه بر خدمت رسانی هرچه بهتر نسبت به مسافرین وافزایش  کیفیت و رضایتمندی آنان تاکید نموددرادامه جلسه هریک از اعضا نقطه نظرات خودرابیان ومدارس امام حسین (ع) انقلاب ،ام البنین وجیحون جهت پایگاه ههای اسکان نوروزی مسافرین انتخاب شد.یادآوری می شود به منظور هماهنگی بیشتر جلسات ستادی بصورت هفتگی تدوام دارد
.